AC Generator Vs. DC Generator

AC Generator Vs. DC Generator


En elektrisk generator produserer elektrisk kraft ved å spinne en spole av tråd, som kalles et anker eller rotor, innenfor et magnetisk felt. Det finnes to typer av elektriske generatorer: vekselstrøm (AC) og likestrøm (DC).

Forskjellen

En likestrømsgenerator frembringer en elektrisk strøm som flyter i bare en retning, derav betegnelsen "likestrøm". Den strøm som produseres fra en vekselstrømgenerator, også kalt en dynamo, stadig skifter retning.

DC

Hver terminal av en likestrømsgenerator er armaturen kobles til en annen del av kommutatoren, som er en to-segmentert metallring. Når ankeret roterer, så gjør den kommutator, som overfører den elektriske strøm til to grafitt kontakter kalt børster. Hver børste berører en annen del av kommutatoren hver halve rotasjon av ankeret, og dermed holde polariteten av den elektriske strøm positive og den strøm som flyter i den samme retning.

AC

I stedet for en to-segmentert kommutator, har en vekselstrømsgenerator to metall sleperinger som spinner med armaturen. Hver terminal til armaturen kobles til en annen slepering. Imidlertid, i motsetning til en kommutator, sender hver slepering elektrisk strøm til bare en børste, i stedet for en annen børste hver halve rotasjon. En slepering polaritet endres når ankeret svinger fra den ene pol av generatorens magnet til den andre, slik at elektrisk strøm til å reversere retninger.