Amfipoder 'Diet

Amfipoder, også noen ganger kalt Scud, er små, reker som krepsdyr. De spiser et variert kosthold, alt fra plantemateriale til råtnende dyrekropper. De fleste er vann, men noen arter er amfibiske eller bakkenett.

mindre dyr

Rov amfipoder tære mest på andre små virvelløse dyr. Disse byttedyr er, faktisk, vanligvis forskjellige, mindre arter av amfipoder.

planter

Planter og alger utgjør diett av et stort antall av amfi angir. For eksempel strandbord, en type amfipode, lever helt på tang.

åtseletere

Mange amfipoder skattekart for de døde kroppene til andre, ofte større, dyr. Amfi også lever av råtnende plantemateriale, slik som rotting blader som har falt til bunnen av strømmer.

parasitter

Noen amfipoder fester seg til eller selv bor inne i kroppene til jellylike dyr, som ctenophores eller filter feeders som kappedyr. Noen arter lever på likene av sjøpattedyr. Amfi kjent som Spermhval lus er så kalt fordi det strømmer på huden av spermhval.

habitat

Akvatiske amfipoder vanligvis enten lever på havbunnen, gravde ned i gjørma, eller på likene av flytende dyr som maneter. Ferskvann amfipoder graver seg inn og lever av råtnende løv på bunnen av bekker og terrestriske amfipoder spise hva de kan finne på stranden sand.