Arbeidsprinsipp 3 fase induksjonsmotor

Arbeidsprinsipp 3 fase induksjonsmotor


Tre-fase induksjonsmotorer er enkle og effektive motorer som bruker prinsippene for magnetisk tiltrekning, vekselstrøm og induksjon for å bevirke en motoraksel for å snu og utøve kraft på en last.

Funksjon

Motorakselen er viklet med spoler av lednings kalt viklinger. Strømmen som passerer gjennom viklingene skaper magnetiske felter med positive og negative poler. Stasjonære viklingene inne i motorhuset create motsatte magnetiske felt. Tiltrekningen mellom de forskjellige feltpolene bringer akselen til å snu.

induksjon

En elektrisk strøm blir "indusert" innenfor en spole når den passerer gjennom et magnetisk felt. Induksjonsmotorer dra nytte av dette ved å indusere strøm i aksel viklingene stedet for å bruke børster for å overføre strøm.

Vekselstrøm

Vekselstrøm endrer retning 120 ganger per sekund. Spenningen stiger fra 0 til en positiv topp, avtar mot 0 volt, reverserer retning å avta til en negativ topp og begynner å stige mot 0 igjen.

Tre-fase strøm

Tre-fase vekselstrøm tilføres på tre ledninger. Strømmen i hver ledning er 120 grader ut av fase med den foregående tråd. Når spenningen er ved 0 ° C på en wire, er det enten positivt eller negativt på de to andre ledningene. Derfor blir motoren alltid får strøm og alltid utøve dreiemoment på lasten.