Arkeologiske Dating Techniques

Arkeologiske Dating Techniques


Dating er en av de grunnleggende praksis i arkeologi. Ved å utvikle en database med opplesninger av forskjellige områder, kan arkeologer kryss-identifisere mønstre i sammensetningen av jord og andre materialer. Ved å sammenligne tre vekst mønstre, naturkatastrofer eller gjenstander, kan arkeologene mer nøyaktig bestemme rekkefølgen, og omtrentlig dato, av materialer.

superposisjon

The Law of Superposisjon identifiserer at yngre lag, eller lag, er avsatt over eldre lag. Dette er bare mulig under normale forhold. For eksempel kan et jordskjelv forstyrre strata ved å deponere eldre materiale på toppen av den yngre materialet. En annen mulighet er avsetning av sot i løpet av stein i løpet av mye nedbør. Superposisjon er spesielt nyttig når du studerer jordlagene. Denne linjen av studien er de mest grunnleggende måter for arkeologer å studere den relative alderen materialer.

Cross-Dating

Kryss dateres bruker konsistenser i overlagringen analyse for å sammenligne den tid sammensetningen av overflater i bakken. For eksempel tas det prøver fra områder fem miles fra hverandre. Hver prøve inneholder et lag av lava. Med bruk av cross-dating, kan arkeologer stille opp prøver fra forskjellige områder for å bestemme rekkefølgen av hendelser. Denne fremgangsmåten kan brukes, for eksempel for å vurdere om lava fra en vulkan nådd et visst punkt.

radiokarbon Dating

Radioaktivt, også kalt Carbon-14, er dateres en utbredt og velkjent metode dateres av organismer. Utviklet i 1949, metoden lagt et verdifullt verktøy for arkeologer. Metoden måler mengden av C-14 som har råtnet på prøven. Forskere har identifisert forfallet rate og kan derfor finne ut omtrent hvor mye tid har gått siden organismen døde. Metoden har sine ulemper: for eksempel, må størrelsen av prøven for å være stor nok til å gå igjennom en rense og destillasjonsprosess. Dette fjerner noen av de stoffer, inklusiv C-14.

dendrokronologi

Også referert til som tre-ring dating, dendrokronologi bidrar til å gi et relativt nøyaktig lese av datoen. Ringer som finnes i områder med lignende værforhold kan sammenlignes. Ringene fortelle arkeolog variasjoner i nedbør og årstider. De samme treslag er de eneste som kan sammenlignes for full nøyaktighet. Imidlertid kan en relativt nøyaktig lese oppnås fra forskjellige arter av trær ved å analysere avstanden mellom ringene; Dette er på grunn av regn trender. Ikke alle trær har særegne sesongmønster.