Aspekter av morskap

Aspekter av morskap


Mor er så mye mer enn en kvinne og barn. Foreldre tar ulike ferdigheter til forskjellige tider. Mødre tar de ulike aspektene ved å være en person og en forelder og melds dem inn i en sammenhengende helhet.

hennes identitet

Et aspekt av morsrollen er kampen med identitet. En kvinne kan være en kone, en partner og en ansatt, så vel som en mor. Mor er det bestemt identitet for dem å heve enten egne, step, eller adopterte barn.

oppdrager

Mødre vise kjærlighet og varme gjennom berøring og myke ord. Mødre næring gjennom å se sine barn er godt matet med sunn mat og bruke klær som passer til været, årstid og aktivitet. Pleie er et aspekt av morsrollen, av uselvisk serverer sine barn for å hjelpe dem å vokse fysisk, følelsesmessig og åndelig.

Lærer

Undervisning er et aspekt av morsrollen. Fra den tiden legen hender moren til barnet, lærer hun at barnet. Hun underviser med sine ord og handlinger. Når hun leser for barnet, lærer barnet om ord og lyd og bilder. Mødre lære ferdigheter når de viser et barn hvordan de skal kle seg, lage mat og behandle andre. De lærer med sin egen oppførsel og valg.

Inspirasjon

Mødre inspirere sine barn til å møte utfordringer, å respektere seg selv og andre og å hjelpe dem å oppnå ved å tro på sine barn, applaudere deres innsats og oppmuntre dem når ting ikke går som planlagt. Inspirerende barn er en viktig del av morsrollen.