Beskrivelse av Sun Sign

Beskrivelse av Sun Sign


Solen reiser rundt jorden en gang hvert år følger en sti gjennom alle tolv tegnene i dyrekretsen. Begrepet "Hva er ditt tegn?" refererer til posisjonen av solen på den var en spesifikk dag.

Solen

Beskrivelse av Sun Sign


Giver av liv, varme og energi, er solen også den viktigste innflytelse i ditt horoskop. Det representerer ditt ego, personlighet og potensial. I dyrekretsen, regler solen tegn på Leo.

Sun Signs

Tegnet av dyrekretsen som solen beveget seg gjennom, eller transitt, på tidspunktet for fødselen kalles Sun Sign. Ditt soltegn definerer dine tendenser, egenskaper og motivasjon.

The Zodiac

De tolv tegnene i dyrekretsen er basert på band av konstellasjoner som solen passerer gjennom på sin reise rundt jorden. For de tolv tegnene er: Væren, Tyren, Tvillingene, Krepsen, Løven, Jomfruen, Vekten, Skorpionen, Skytten, Steinbukken, Vannmannen og Fiskene.

The Planets

Beskrivelse av Sun Sign


Hver astrologiske kroppen (planeter, sol og måne) regler ett eller flere av solen tegn. Planetene er knyttet til menneskelige hendelser, personlighet og atferd. For eksempel styrer Mercury kommunikasjon.

The Elements

De elementene jord, luft, ild og vann også styre hver søn tegn. Air betyr intellekt, fornuft. Jorden står for stabilitet og funksjonalitet. Brann tar for seg energi og impulsivitet. Vann betyr følelser og fantasi.