Betydningen av The Homestead Act

The Homestead Act, som ble vedtatt i 1862 og undertegnet av president Abraham Lincoln, er designet for å fremme ekspansjon vestover av nybyggere i de så tøffe Midwestern regioner av landet. Det var viktig i å endre politikk, demografi og sosioøkonomiske fremtiden for vårt land.

land Grants

The Homestead Act var viktig for bosetterne og de modige nok til å starte et nytt liv, fordi det ga dem 160 dekar av offentlig land, gratis eller lite strøm. Men eierskap av land var bare gis dersom landet ble utviklet for oppdrett.

Transport

Skiftet i befolkningen og varer kommer til og fra Vesten tilrettelagt behovet for en mer intrikat og omfattende skinnesystem. Som jernbaner utvidet til Midtvesten regioner, det åpnet døren for senere ekspansjon vestover.

inntekter

Settlers kunne søke om fullstendig eierskap av landet gitt etter en seks måneders prøvetid for dyrking. Hvis godkjent, kan bosettere kjøpe land for $ 1.25 en acre, som ga mye nødvendig inntekt for landet midt i borgerkrigen. Alternativt nybyggere kunne få tittelen på land for bare en nominell registreringsavgift ved bosatt på landet i fem år, og bygge en 12-by-14 fots hjem og ved å dyrke jorda.

Indianere

Som Homestead Act talt flere og flere amerikanere til å flytte vestover, mange flyttet inn indiansk territorium. Denne populasjonen skift alltid endret demografi av indiske populasjoner, skyve dem vestover og inn i regjerings reservasjoner.

europeiske innvandrere

Railroad ekspansjon og jobbmuligheter i Vesten førte til innvandring av europeiske arbeidstakere, mange av dem etter hvert har bodd og reist familier.