Bipolar transistor Kjennetegn

Bipolar transistor Kjennetegn


Transistorer er halvlederkomponenter med minst tre terminaler. Bipolars er dannet av en kombinasjon av en pn-overgang med et annet lag. PN veikryss er laget av n- og p-type halvledere og er grunnlaget for dioder. De bipolare lagene kalles basen, emitter og kollektor. Hver og en har en ledelse eller terminal.

Betydning

Transistorer blir brukt for å forsterke eller øke strømmen. De er også brukt som brytere som som kan slå av eller på, avhengig av om det er strøm.

typer

De to typene er NPN og PNP. En NPN-transistor har en n-typen fulgt av en p-type, etterfulgt av en annen n-type. En PNP-transistor har et n-type inn mellom to p-typer.

Operasjon

Bipolare transistorer fungerer som ventiler. En liten strøm eller spenning gjennom midten eller basislaget styrer strømmen gjennom de to andre.

diode Model

På grunn av tilstedeværelsen av PN-veikrysset, bipolars modelleres som back-to-back dioder. Akkurat som en diode, vil basis-emitter utføre bare hvis forover-spennings er stor nok.

Bruker

Transistorene kan bli funnet i de fleste kretser. Strømforsyning, belysning enheter, vitenskapelige instrumenter, overspenningsbeskyttere, TV, høyttalere, radioer, mobiltelefoner, datamaskiner og mikrobølgeovn er bare noen av enhetene der de kan bli funnet.