Bruk av Lead Bromide Crystal

Bly bromide krystaller er kjemiske forbindelser som oftest laget av et samspill av blynitrat og bromid oppløst i vann. The International Agency for Research on Cancer konkluderte med at bly bromide er mest sannsynlig et kreftfremkallende for mennesker, men det har likevel mange bruksområder i industri og vitenskapelige miljøer.

svak Dirigent

Når bly bromide krystaller er oppvarmet til 367 grader Celsius, blir de en uke elektrisk leder. Det betyr at elektrisitet vil reise gjennom krystallene. Graden av ledningsevnen avhenger av urenheter og ufullkommenheter i krystallen. Et høyere nivå av hver kan føre til en reduksjon i total ledningsevne.

optiske bruksområder

Når ledelsen bromide er ultra ren, kan det ha betydelig optisk forsterkning av akusto-optisk testing av utstyr. Bly-bromid har en høy virkningsgrad diffraksjon og er nyttig i spektral analysesystemer og optisk signalbehandling. Den rensede prøven er forseglet i en ampulle og kvarts blir et verktøy for å vurdere diffraksjonsmønstre.

Atomic Weight of Lead

Forskere brukte bly bromide å revidere atomvekten av bly. Blyklorid opprinnelig ble anvendt for å beregne atomvekten av bly, men det er vanskelig å diffundere all materie når separering av forbindelsen. Bly-bromid ble anvendt på grunn av sin lette rensing, selv om det ikke er så løselig som blyklorid.