Bruk av massespektrometri

Den massespektrometer ble ikke oppfunnet før 1918, men begrepene som gir grunnlaget for massespektrometri ble oppdaget på slutten av 1800-tallet.

Funksjon

Massespektrometri blir brukt til å identifisere ukjente forbindelser i molekylene, for å kvantifisere kjente forbindelser, og for å evaluere dets struktur og kjemiske egenskaper.

fordeler

Massespektrometri har blitt vant til (blant annet) gjenkjenne og identifisere bruk av steroider i idrettsutøvere, overvåke pust av pasienter ved anestesileger, avgjøre om honning har noen maissirup og finne oljeforekomster ved å måle olje forløpere i stein

Egenskaper

En massespektrometer har tre forskjellige regioner eller deler: ionisatortrådene, ion analysator og detektoren.

effekter

Et massespektrometer skaper ladede partikler eller ioner, fra molekylene. Da disse ioner blir analysert for å tilveiebringe informasjon om vekten av molekylet, og dens kjemiske struktur.

Historie

Det er fem nobelprisvinner kreditert med fremskridende massespektrometri: Joseph John Thomson (1906 - Physics), Francis William Aston (1922 - kjemi), Wolfgang Paul (1989 - Physics), John Bennet Fenn (2002 - kjemi) og Koichi Tanaka (2002 - kjemi).