Bruk av Science Utstyr

Bruk av Science Utstyr


Bredt definert, er vitenskap studiet av naturlige fenomener ved bruk av den vitenskapelige metode. Som vår forståelse av naturen har kommet, har en rekke utstyr blir stadig mer avgjørende for vitenskapelig forskning.

typer

Forskere gjøre bruk av mange forskjellige typer instrumenter som teleskop, mikroskop, kjemiske begre, massespektrometre og chromatographs. Forskere også bruke utstyr som vernebriller, blast skjold og hansker ved arbeid på farlige prosjekter.

Funksjon

Mens hvert instrument eller type utstyr som brukes i vitenskapen har sine egne spesifikke funksjoner, er det fire forskjellige funksjoner som vitenskapelig utstyr kan utføre. Vitenskapelige instrumenter kan benyttes for å oppnå nøyaktige målinger, som i tilfelle av et massespektrometer. De kan være ment å studere et fenomen som ellers ville være vanskelig eller umulig å observere, som i tilfelle av et mikroskop. De kan være utformet for å lette et eksperiment, som i tilfelle av et beger i en kjemi laboratorium. De kan også bidra til å sikre sikkerheten til forskere, som i tilfelle av et avtrekksskap eller vernebriller.

betraktninger

Til syvende og sist bidrar til vitenskapelig utstyr forskere gjør observasjoner, utføre eksperimenter og samle inn data. Forskere kan deretter bruke dataene til å formulere eller teste hypoteser - generalisert uttalelser om slik naturen fungerer. En hypotese verifiseres gjennom mange, gjentatte forsøk som utelukker alternative forklaringer kalles en vitenskapelig teori.