Bruksanvisning Laster Film i en Polaroid One 600

Bruksanvisning Laster Film i en Polaroid One 600


Hvis du tar mange bilder med et Polaroid One 600, vil du være i endring film pakker ofte. Polaroid 600 film gir bare 10 eksponeringer før det er tid for en ny pakke. Heldigvis legger i en fersk film pakke er en rask og enkel prosess det kan gjøres mens du venter på din siste eksponering å utvikle. Siden Polaroid One 600 film pakke inneholder også et nytt batteri, hver gang du laster en ny pakke kameraets blits, autofokus og film drivmekanismen få frisk makt, også.

Bruksanvisning

Laster Film

1 Trykk på film utløserknappen på forsiden av kameraet for å åpne filmen døren.

2 Hold filmen pakken i kantene og skyv den inn i kameraet med hvite fliken vendt ut.

3 Lukk filmdøren og filmen dekke vil automatisk ut.

4 Kontroller at LCD-filmen telleren viser "10."

lossing Film

5 Kontroller at LCD-filmen telleren viser "0"

6 Trykk på film utløserknappen på forsiden av kameraet for å åpne filmen døren.

7 Ta tak i hvite tappen på baksiden av den tomme filmpakken og trekk pakken ut av kameraet.

8 Lukk filmdøren.