Bygg og bruk av DC-AC Inverters

En inverter er en elektronisk krets som forandrer likestrøm (DC) til vekselstrøm (AC). Dette gjør det mulig å lagre elektrisitet i batterier, som krever DC, og bruke den til makt enheter som krever AC.

Konstruksjon

En enkel inverter krets består av en sentrum-tap transformator og noen motstander, dioder, kondensatorer og transistorer. Strøm tvinges til å strømme først gjennom en inngangsbane for transformatoren og deretter gjennom det andre. Dette induserer vekselstrøm og spenning i produksjon spolen.

Bruker

Veksel tillate deg å kjøre enheter som TV, DVD-spillere og datamaskiner off av et bilbatteri. På denne måten kan du fortsatt bruke alle moderne bekvemmeligheter, selv når camping i skogen. De lar deg også bruke bilbatterier til å lagre elektrisitet for en nødsituasjon strømbrudd. Alternativt kan vekselrettere også brukes til å kjøre vanlige enheter av av solenergi, som er DC.

Andre funksjoner

Mer avanserte vekselrettere har også spenningsregulatorer, som holder spenningen støtt, så du ikke skader delikat elektronikk. Noen har også frekvensomformere for å produsere en bestemt frekvens av AC.