Centimeter til fot og tommer Conversion

Centimeter til fot og tommer Conversion


Siden etableringen av det metriske systemet i 1790-tallet, har den centimeter, meter og andre metriske enheter fungert som standard enheter for å måle avstand gjennom det meste av verden. USA er det eneste større landet som fremdeles bruker den vanlige systemet for tommer, føtter, verft og miles for å måle avstand. Hvis du gjennomfører handel og næringsliv til og fra USA, må du kanskje konvertere centimeter til fot og inches.

Måleenheter

Det internasjonale byrået for mål og vekt overvåker bruken av det metriske systemet. Den amerikanske bruker amerikanske vanlig system som beregner avstandsmålinger i inches, føtter, verft og andre målinger. Hvis du skal sende en pakke til og fra USA, for eksempel, vil du trenger å konvertere størrelse og vekt målinger fra det metriske systemet til vanlig system, eller vice versa.

Centimeter til tommer

Fordi en centimeter tilsvarer 0.3937 inches, multipliserer du målingen i centimeter med 0,3937 for å konvertere den til tilsvarende måling i inches. For eksempel, hvis målingen er 30 cm, måling i inches er omtrent 11,8, fordi 30 ganger 0,3837 tilsvarer 11,811.

Centimeter til Feet

Fordi 30,48 cm tilsvarer en fot, vil du dele din måling i centimeter ved 30.48 å konvertere den til føttene. For eksempel, hvis målingen er 800 cm, måling i fot er ca 26.25, fordi 800 delt på 30,48 tilsvarer 26,25.

Konvertering Verktøy og kalkulatorer

Online konvertering kalkulatorer gi en rask, enkel å bruke metoden for å konvertere alle typer måling til en annen. Ved å skrive inn startverdien, velge måleenhet og trykke på "Konverter" -knappen, kan du konvertere centimeter til fot og inches med et klikk på en knapp. Mange konvertering kalkulatorer er tilgjengelig på nettet eller på din mobil enheter.