Child Development Psykososiale stadier

Child Development Psykososiale stadier


I 1956 psykiater Erik Erikson kom opp med åtte stadier av psykososiale utvikling som pågår fra fødselen gjennom sent voksen alder. I løpet av de første årene av livet et barn går gjennom psykososial krise som må arbeidet gjennom før han kan gå videre, moden og fremgang. Fire av de åtte stadier av utviklingen skje i løpet av barndommen, eller mellom fødsel og en alder av 12 år.

Trust vs. Mistillit

Når et barn blir født til hun er 18 måneder gammel hun går gjennom tillit kontra mistillit utviklingstrinn. I løpet av denne tiden en baby lærer om verden er et varmt og trygt sted å eksistere, eller om det er en grusom sted der det ikke er noe håp. En baby som er elsket, næret og har alle sine behov ivaretatt vil utvikle en følelse av håp og tillit. Et barn som blir forsømt, ikke holdt og ikke blir endret, matet eller kledd riktig vil utvikle en følelse av mistillit som kan føre til problemer som depresjon senere i livet.

Autonomy vs. Skam

Et barn mellom 18 måneder og 3 år går gjennom autonomi vs. skam scenen. Det er i denne perioden et barns selvfølelse begynner å utvikle seg. Et barn i denne fasen er å utforske verden, få selvstendighet og lære å gjøre ting for seg selv. Et barn som blir oppmuntret til å prøve og rost for suksesser vil utvikle en sterk følelse av selvstendighet og positiv selvfølelse. En pjokk som frarådes fra å forsøke nye ting eller som er skjelte eller gjort narr av for feil vil utvikle en følelse av skam og lav selvfølelse.

Initiative vs. Guilt

Et barn i alderen 3 og 5 år sliter med initiativ vs. skyld. I denne perioden av utviklingen et barn tar initiativ i kreativ og fantasi lek. Hun imiterer voksen atferd og spill trenger mindre voksen retning. Et barn som lærer å leke med andre, og tar en lederrolle har oppnådd initiativ. Et barn som er sterkt avhengig av voksen retning, har en frykt for å ta en lederroller og ikke leke med andre, eller delta i fantasifull lek sies å ha ervervet skyld i denne fasen.

Industri vs. mindreverdighets

Et barn mellom 6 og 12 år utvikler en følelse av bransje eller underlegenhet. I løpet av denne perioden et barn begynner å lære grunnleggende ferdigheter, samt erfaring suksess i å mestre tøffere fag i skolen. Han lærer passende og flere måter å sosialisere med jevnaldrende og gruppeaktiviteter blir en viktig del av spillet. Når et barn opplever suksess og har tillit i sin evne har han oppnådd en følelse av industrien. Et barn som føler seg inhabil i skole eller i en peer innstillingen vil utvikle en følelse av mindreverd.