Coal Energy vs. Nuclear Energy

Et kraftverk omdanner mekanisk energi til elektrisk energi. Kull og kjernekraftverk varme vann til kokepunktet og bruke damp for å spinne turbiner som genererer elektrisitet. Begge typer anlegg har store konsekvenser for miljøet.

Kull

Nesten halvparten av elektrisiteten i USA er produsert av kull. I et kullkraftverk, er kull brennes for å koke vann og generere damp. Dampen spinner en turbin som produserer elektrisitet.

Environmental Impact of Coal

Brennende kull produserer kvikksølv, karbondioksyd, svoveldioksyd, nitrogenoksyd og partikler. Kullkraftverk er assosiert med smog, sur nedbør og global oppvarming.

uran

Kjernekraftverk er drevet av anriket uran pellets. Hver 1-tommers pellet kan produsere den samme mengde energi som 1 tonn kull. Det kan være så mye som 100 tonn pellets plassert på hver reaktor.

Atomkraftverk

Kjernekraftverk lage elektrisitet gjennom en prosess som kalles fisjon der subatomære partikler kalt nøytroner splittet uran atomer, som produserer enorme mengder energi. Energien blir absorbert av vann som koker i damp. Dampen spinner en turbin som genererer elektrisk kraft.

Environmental Impact of Nuclear Power

Kjernekraftverk produserer ikke luftforurensning forbundet med kull, men de produserer en rekke av radioaktivt avfall. Radioaktivt avfall som brukte brenselet kan forbli en radioaktiv trussel for tusenvis av år.