colorimeter Analysis

colorimeter Analysis


Ved hjelp av et kolorimeter er en av de raskeste og enkleste måter å måle ukjente konsentrasjoner av en prøve substans. Måling av absorpsjonsevne er avgjørende for kolorimetri analyse, siden det er i et lineært forhold til konsentrasjonen.

Funksjon

Stoffer i en prøve absorberer lys, og fargepigmenter også absorbere lys ved forskjellige bølgelengder. Kolo bruke farger og lys ved forskjellige bølgelengder for å måle intensiteten av farger, og hvor mye lys som absorberer farge i en prøve.

Beer-Lambert Law

For å oppnå konsentrasjonen av et stoff i en prøve, kolo bruke Beer-Lambert loven for å oppnå resultater. Den matematiske formel angir at konsentrasjonen er lik absorbansen dividert med banelengden av lys, og den molare ekstinksjonskoeffisient (hvor sterk løsningen absorberer farge).

betraktninger

For å få kurven for Beer-Lamberts lov, blir standarder med kjent konsentrasjon målt for sin absorbans av farger og lys og deretter plottet i en graf. Denne grafen bruker y = mx + b formelen for å oppnå en rett linje med konsentrasjon på x-aksen og absorbans på y-aksen. Ukjente prøver blir deretter måles ved hjelp av denne kurve. For eksempel, hvis y = 0,301, deretter absorbans (bestemt av kolorimeteret) multiplisert med 0,301 være lik konsentrasjon.