De tre stadier av Fotosyntese

De tre stadier av Fotosyntese
De tre stadier av Fotosyntese

Anlegget absorberer lys

De tre stadier av Fotosyntese


Klorofyll i plante celler absorberer lysbølger treffer de grønne delene av planten. Fange av lysenergien gjør at klorofyll å trekke elektroner fra vann. Dette skaper ekstra oksygen fra vannet for å bli gitt ut som avfall fra prosessen. Elektronene satt av genereringen av ATP for å skape energi til cellen.

Electron Transport og ATP blir generert

En innledende elektronakseptor tar elektroner fra oksygen og sender dem ned elektrontransportkjeden som ender med NADP +. Elektronene redusere hver NADP + til NADPH. En bevegelse av protoner faller sammen med elektrontransport. Dette proton bevegelse, kjent som proton bevegelseskraft, skaper ATP ved å kombinere ADP med et proton (P1-).

Carbon Dioxide er fast og sukker er produsert

Den NADPH bidrar med elektroner og ATP bringer den energi som kreves for plantecellen for å skape sukker fra karbondioksid (CO2) og vann. Denne fasen krever ingen lys til å starte eller fullstendig, men det skjer ofte når anlegget har lett tilgjengelig. (