Definisjon av Biotics

Biotiske bokstavelig talt betyr "av, knyttet til, eller forårsaket av levende organismer." Ordet "antibiotika" er vanligvis kombinert med prefikser og suffikser for å betegne mer spesifikke betydninger.

Definisjon av Biotics

Noen yoghurter har probiotika.

etymologi

Ordet "antibiotika" er avledet fra det greske ordet "biotikos", som betyr "angående liv."

antibiotika

Antibiotika er medisiner som dreper bakterier eller hindre bakterie reproduksjon. Prefikset anti betyr mot; antibiotika er derfor bokstavelig talt "mot liv."

probiotika

Probiotika er levende bakterier som folk forbruker i kosttilskudd eller mat for å behandle en sykdom eller forbedre deres generelle trivsel. Prefikset pro- betyr "på"; probiotika er "pro life."

symbiose

Symbiose er en nær økologiske samspillet mellom de enkelte organismer av ulike arter. Symbiotiske forhold kan være til nytte både arter (mutualism), dra en art på bekostning av en annen (parasittisme), eller dra en art uten å skade den andre (kommensialisme). Forstavelsen "sym" betyr "sammen", så symbiotiske forhold er "sammen livet."

biotiske Potential

En organismes biotiske potensial er dens maksimale forplantningsevne under optimale forhold i omgivelsene. Biotiske potensial bokstavelig talt betyr «liv potensial."