Definisjon av et lukket økosystem

Definisjon av et lukket økosystem


En lukket økosystem sykluser alle næringsstoffer i økosystemet uten flyt av næringsstoffer inn i eller ut av økosystemet. En åpen økosystem er forskjellig ved at en strøm av næringsstoffer inn i eller ut av økosystemet.

sammensetning

Et økosystem består av alle levende organismer (biotiske faktorer) og deres fysiske miljø (abiotiske faktorer) i et gitt område.

biogeokjemiske Sykling

Næringsstoffer som karbon, nitrogen, fosfor og svovel er syklet fra omgivelsene inn i levende organismer og tilbake i miljøet. Dette sykling er referert til som biogeokjemiske sykling. I et lukket økosystem disse næringsstoffene stadig forbli i økosystemet.

energi Input

Mens næringsstoffer syklet gjennom økosystemet, er energi tapt gjennom hvert trinn - energi som må stadig bli satt tilbake i økosystemet. Ofte er denne energien fått fra sola, men det finnes en rekke økosystemer som får sin energi fra andre kilder - for eksempel dypvanns ventiler.

reservoarer

I et lukket økosystem, reservoarer - områder hvor næringsstoffene bor i lengre perioder av gangen - må ligge innenfor økosystemet. Et eksempel på et reservoar er karbonet i kullet befinner seg under bakken.

Eksempel

Biosfæren, sammensatt av jorden og alle levende organismer i det, er ofte betraktet som et lukket økosystem, men en relativt liten mengde materiale er ervervet fra og tapt i verdensrommet.