Definisjon av Neutron Activation

Definisjon av Neutron Activation


En del av prosessen i forståelsen av hvordan materialene i miljøet oppfører er å identifisere dem i deres forskjellige former. Nøytronaktivering er en av de mange trinn som er involvert i en metode som kalles nøytron-aktiveringsanalyse. Prosedyren innebærer å arbeide med en material mest grunnleggende komponenter - protoner, elektroner og nøytroner.

Identifikasjon

Forskere som er involvert i multi-element analyseprosedyrer kan benytte nøytron-aktivering som en metode for å analysere det som finnes inne i et bestemt materiale, i henhold til American Nuclear Society. Noen materialer kan bestå av flere elementer som forekommer i varierende mengder. Nøytronaktivering gir informasjon om hvilke materialer er til stede i en prøve, og hvor mye av hvert materiale er til stede. Denne teknikken kan gi nøyaktige og detaljerte resultater som kanskje ikke er oppnåelig gjennom andre materialet analysemetoder.

Funksjon

Nøytron-aktiveringsprosesser innebærer å bombardere et materiale atomstruktur med nøytron-partikler, i henhold til American Nuclear Society. Alle atomer er bygget opp av positivt ladede proton partikler, negativt ladete partikler og nøytrale elektron nøytron-partikler. Som nøytroner naturlig ligge i kjernen av et atom, og bærer ingen kostnad, disse partiklene er i stand til å legge inn i kjernen av et annet element når visse vilkår er på plass. Fremgangsmåten krever bruk av en kjernereaktor og en kilde til nøytron partikler.

radioaktivitet

Hver materiale i universet har en unik signatur som kan vises på forskjellige måter. En Materialets radioaktivitet mønstre er en av de måtene som sin unike signatur kan bli identifisert, ifølge den amerikanske Nuclear Society. Neutron aktiverings metodene fungerer for å sette inn en eller flere frittflytende nøytroner inne i kjernen av et prøvemateriale. Når dette skjer, kan kjernen av radioaktiv energi i respons til endringen i sin atomstruktur. Hver materialtype produserer sin egen unike strålingsmønster, som er hvordan forskere er i stand til å identifisere hvert element inneholdt i en prøve.

gamma Rays

Strålingen som utsendes av nøytron-aktivering vises i form av gammastråler. Gammastråler består av høyfrekvente energibølgelengder. Denne fremgangsmåte frembringer en radioisotop, som er en ustabil form av prøvemateriale, i henhold til American Nuclear Society. gamma-utstråling indikere prøvematerialet gjennomgår en dempeprosess. Ettersom hvert element eller materiale som har en unik signatur, vil mengden av gammastråle-energi som frigjøres være spesifikke for en bestemt type materiale.

effekter

Nøytron-aktivering analysemetoder kan gi informasjon om flere ulike elementer i en og samme prøvemateriale, i henhold til American Nuclear Society. Frittflytende nøytroner kan invadere mange forskjellige atomstruktur på samme tid, forårsaker hvert element i prøven for å sende ut sin egen gammastråle-signatur. Dette gjør det mulig for forskere å identifisere flere elementer, selv når bare en bestemt element blir testet for. Neutron aktivering analyse kan brukes på prøver av botaniske, geologiske, menneskelige og dyr vev materialer.