Definisjonen av en trykkgass Cylinder

En komprimert gassflaske er en beholder som lagrer høyt trykkgass. Komprimert gassflasker lagre gass som brukes i et bredt spekter av programmer, for eksempel hydrogendrevne brenselcelle generatorer, acetylen-sveising, helium ballonger og medisinske behandlinger.

Egenskaper

Komprimert gassflasker lagre gasser på trykk så høyt som 2500 pounds per kvadrattomme (psi), ifølge Cornell University. Trykkgasser kan brukes til å lagre en rekke forskjellige gasser, slik som helium, acetylen, propan, oksygen og argon.

Sikkerhet

Riktig sikkerhetsprosedyrer er avgjørende ved lagring, transport og bruk av trykkgasser. Alltid skal merkes godt komprimert gassflasker. Lagre sylindere oppreist på et tørt, godt ventilert sted. Sikre sylindere før transport og flytte dem på hjul vogner mens iført verneutstyr.

Betydning

Trykkgasser gjør det mulig å effektivt og pålitelig å lagre og transportere gasser. Trykksetting gasser reduserer deres størrelse, noe som reduserer fraktkostnader.

Historie

I det 18. århundre, brukte forskerne dyr blærer å lagre gasser. Harrisburg Pipe og rørbøying Works utviklet tidlig på gassflasker i 1891, og andre selskaper raskt produsert forbedrede sylindere. Forskere fortsette å utvikle nye belegg og design for gassflasker i dag.