Deler av en Aksling Machine

En brotsjing maskin er en spesialmaskin som er konstruert for maskinering, eller etterbehandling, på overflaten av metalldeler. Den består av et arbeidsbord eller et annet innslag for å holde delen på plass, en brotsjeverktøy og en drivmekanisme.

Arbeidsbord

Arbeidsbordet, eller ligaen, tjener til å vippe og hold den delen på plass for rømming. Sentrum av den delen og sentrum av den brotsjeverktøy er vanligvis innrettet med en forskyvning på 1 grad, noe som skaper en scalloping virkning på metalloverflaten.

brotsjeverktøy

En brotsjeverktøy er en skjærende verktøy med gradert skjærtenner arrangert på rad. Hver av skjære tennene fjerner bare en brøkdel av en tomme fra overflaten av metallet, men som tennene blir progressivt høyere, blir mer og mer metall fjernes.

Drive Mechanism

Drivmekanismen av et broaching maskinen er vanligvis hydraulisk eller elektromekanisk. I begge tilfeller er formålet å skyve eller trekke den brotsjeverktøy over overflaten av delen. Den del, seg selv, forblir stasjonær.