Deler av en hengebro

Deler av en hengebro


En hengebro suspenderer en kjørebane av kabler. Fordi broen bruker disse kablene som en integrert del av sin utforming, er broen fleksibel og påvirket av vind. Ingeniører planlegger design for å ta høyde for dette, og for å øke stabiliteten.

Overbygg og Underkonstruksjon

En hengebru har to typer deler. Overbygningen inneholder over dekk, tårn og hovedbærekablene. Understellet under inkluderer brygger og ankringsplasser.

Dekk

Dekket er kjørebanen eller gangvei for en hengebro, og kan være laget av ett eller flere stykker. Dekket er også kalt bærebjelken.

store Anchors

Båtplasser av stein eller betong holde kablene i begge ender av en hengebro. Kabler som kommer inn ankrene er delt inn i tråder inne i bergarten for å fordele strekkbelastning.

Piers og Towers

Piers er lavere grunnlaget for en hengebro, støtte tårnene over hvilke kablene reise. Vekten av kablene overføres til tårnene og pilarer.

kabler

Hovedkablene strekker seg fra en forankrings, deretter over tårnene, og deretter inn i ankeret ved den andre siden av broen. Bærekablene kobles dekk til hovedkablene.