Den dielektriske styrken til Medium-Density Polyetylen rør

Medium tetthet polyetylen (MDPE) er en type av polyetylen - en plastisk polymer av etylen (C2H4) - med en tetthet på ca. 0,54 unser pr kubikk tomme (oz / in3). Som navnet antyder, har MPDE en lavere tetthet enn polyetylen med høy tetthet (HDPE), og er vanlig brukt i trykk rør anvendelser.

elektrisk Feltet

Når overflaten av et materiale som utsettes for et elektrisk felt, baner eller banene til negativt ladede partikler, kjent som elektroner, som dreier seg om kjerner av atomene i materialet blir forvrengt. Dette skaper mekaniske påkjenninger, som i sin tur produserer varme.

dielektrisk styrke

Den maksimale mengden av elektrisk feltstyrke et materiale kan motstå som er kjent som dens dielektriske styrke. MDPE røret har en dielektrisk styrke på 27 megavolts per meter (MV / m) eller 270 kilovolt pr cm (kV / cm).

betraktninger

MDPE rør har gode dielektriske egenskaper og er meget motstandsdyktig mot fuktighet og kjemisk angrep. På nedsiden, det er brannfarlig, gjennomgår høy termisk ekspansjon og er utsatt for stress cracking.