Den Estuaries Ecosystem

Estuarine økosystemer kjennetegnes ved at blandingen av sjøvann og ferskvann i skjermede områder; økosystemet omfatter plante- og dyreliv som bor der. Mississippi Delta, Puget Sound, Boston Harbor og San Francisco Bay er alle eksempler på elvemunninger, ifølge WildClassroom.com.

Areal av Transition

En elvemunning er egentlig et område hvor ferskvann renner ut i havet, og der land og vann møtes, ifølge Nearctica.com. Organismer må være spesielt tilpasset til å leve under slike forhold.

Produktivitet

En elvemunning er en svært produktiv økosystem som har et stort mangfold av liv. Mange ulike arter lever i elvemunninger, som inkluderer myrer, barriere øyer, elvedelta, tidevannsbassenger, sand leiligheter og sumper.

arter

Fugler, skalldyr, krypdyr, amfibier, fisk, insekter, tang, myr gress, mangrover og sjøpattedyr kan bebo en elvemunning. Skiftende tidevann, sesongmessige effekter, forurensning, naturkatastrofer og vandringsmønster alle påvirke hvilke arter er det under en gitt tid.