Den Fordeler og ulemper av Biomass Energy

Den Fordeler og ulemper av Biomass Energy


Biomasse energi er en voksende energikilde i USA og andre land rundt om i verden. Det kan fremstilles av mange typer av organisk materiale, og produktet kan brukes til å gi en renere alternativ til tradisjonelle elektrisitet og transport brennstoffkilder. Det finnes imidlertid også en rekke ulemper forbundet med energi biomasse.

Hva er Biomasse Energy?

Biomasse energi er en forholdsvis ren, fornybar energikilde som involverer bruk av organisk materiale som samles energien fra solen og konvertert den til kjemisk energi når den var i live. Det er en fornybar kilde som denne saken er stadig økende og absorbere solens energi, spesielt der biomasse avlinger er oppdrettet. Mest biomasse energi er hentet fra planter som har samlet energi fra sola gjennom prosessen med fotosyntese. Denne formen for energi har vært brukt av mennesker i tusenvis av år, siden mennesker begynte å brenne ved til varme. Fremskritt i teknologi har gjort det mulig energi biomasse som skal brukes i en lang rekke anvendelser, herunder væsker og gasser som brukes for biodrivstoff til strøm transport.

Fordeler

En av de store fordelene med biomasse energi er at den produserer en mindre mengde skadelige klimagasser enn fossilt drivstoff alternativer produsere. Biomasse energi produserer mindre karbon enn fossilt brensel energi. Nivåer av drivhusgassene metan og karbondioksyd kan også bli redusert ved bruk av biomasse energikilder som disse gassene dannes av organisk materiale hvis venstre mot nedbrytning uten å bli brukt for et formål som dette.

En annen miljøgevinst av energi biomasse er at den produserer lavere nivåer av svoveldioksid som er en hovedkomponent av sur nedbør. Biomasse energi er lett bærekraftig hvis avlingene er oppdrettet og forvaltes effektivt og er tilgjengelig uansett hvor plantene kan dyrkes. En ytterligere fordel av energi biomasse er at den kan brukes for en rekke forskjellige formål, herunder varmeproduksjon, drivstoff for biler og til produksjon av elektrisitet.

ulemper

En av ulempene med biomasse energi er hvor mye plass som det krever. En stor del av land og vann er nødvendig for noen biomasse avlinger til å bli produsert, og når de har vokst, produktet krever en stor mengde bod før de blir omdannet til energi. En annen ulempe er at biomasse energi er ikke helt ren. Noen klimagasser er fortsatt produseres; Selv om nivåene av disse gassene er langt mindre enn de som produseres av fossilt brensel.

En annen ulempe av biomasse drivstoffproduksjon er at det er ganske dyrt, med kostnader inkludert å betale for den store mengden av arbeidskraft involvert og transportkostnader som denne type energi skal produseres i nærheten av der kilden er oppnådd.

bruker i dag

Den viktigste bruk av biomasse energi i dag er for å produsere elektrisitet gjennom kjøre turbiner og gi biodrivstoff for transport som biodiesel og etanol. Selv om det er noen ulemper med å bruke biomasse energi, fordelene oppveier dem i forhold til andre energikilder som fossile brensler. Det er av denne grunn enn land rundt om i verden er å utvikle programmer for å øke produksjonen av bioenergi.