Den raskeste måten å heve pH-nivåer

PH-skalaen går fra null til 14 og beskriver surheten i vannløsninger i kjemi. En nøytral løsning er tildelt pH 7 på denne skalaen. pH-verdier under syv samsvarer med sure oppløsninger, mens en pH-verdi som er større enn syv er basisk. Økning av pH-nivået gjør løsningen mindre syrlig, men mer grunnleggende. Den raskeste måten å heve pH-verdien som vanligvis anvendes i laboratoriepraksis er å bruke den konsentrerte oppløsning, som typisk er 4 M (molar) av natriumhydroksyd (NaOH).

Bruksanvisning

1 Hell løsningen til en beholder slik som et beger for pH-justeringen.

2 Fylle ut en pipette med en oppløsning av natriumhydroksid (NaOH).

3 Legg til en til tre dråper av løsning fra pipetten til beholderen.

4 Bruke en glass-stav for å blande løsningen i begerglasset etter 10 til 15 sekunder.

5 Dypp stykke av pH-papir i løsningen i begerglasset og deretter umiddelbart fjerne papiret.

6 Sammenligne fargen på pH-papir med pH-skalaen følger med papirpakken for å bestemme pH-verdien av oppløsningen.

7 Fortsett Trinn 2 til Trinn 6 dersom pH i oppløsningen er fremdeles under det ønskede syrenivå.

Hint

  • Bruk vernehansker og beskyttelsesbriller når du arbeider med natriumhydroksid.