Digital Ur og elektromagnetisk puls

En elektromagnetisk puls (EMP) er en intens, kort utbrudd av energi som kan skade eller ødelegge elektriske kretser i et stort område. Enheter som inneholder mikrobrikker, slik som digitale klokker, er spesielt utsatt for skade fra en EMP.

årsaker

Elektromagnetiske pulser som kan være forårsaket ved detoneringen av en kjernefysisk eksplosiv høy i atmosfæren (ved lavere høyder, tyngre luft begrenser spredningen av stråling). Noen andre enheter kan gi lignende effekter på en mindre skala.

effekter

Utbrudd av energi fra en EMP fører til en plutselig overspenning i elektriske kretser innenfor et stort område (avhengig av størrelsen og utformingen av enheten). Delikat systemer som mikrobrikker, som er spesielt følsomme for slike bølger, kan bli skadet eller ødelagt av sprekker.

digitale klokker

Digitale klokker inneholder mikrobrikker, noe som gjør dem sårbare for alvorlig skade fra en EMP. Selv om klokken ikke er ødelagt, kan den makt kirurg føre til at det å nullstille. Spring-baserte klokker ville være helt upåvirket av en EMP.

Beskyttelse

Selv om det er vanskelig å forsvare seg mot en EMP, en studie utført av US Marine Corps fastslått at det er mulig å beskytte seg mot en EMP angrep. Kretser kan være konstruert for å bli motstå plutselige overspenning og klar tilgang til reservedeler kan gjøre en rask utvinning mulig.

naturlige EMPs

Så vel som sprengstoff, er det en mulighet for en naturlig elektromagnetisk puls forårsaket av et stort solar flare slående jordens magnetfelt.