DIY Vertikal Turbine

DIY Vertikal Turbine


En vertikal akse turbin produserer strøm ved hjelp av vindkraft. Vindmøller har blitt brukt i hundrevis av år for å skape energi og automatmaskiner. Bygge en personlig vindturbin eller vertikale aksen turbinen, er ikke enkelt, men det kan produsere hundrevis av dollar i personlige energisparing.

Bruksanvisning

1 Vurdere vindmønstrene i din geografiske plassering. Ulike systemer arbeide mer effektivt med varierende vindhastigheter. Det er også viktig for å bestemme hvor høy propellen bør stå i luften for å utnytte den mest vindkraft. En annen faktor å vurdere er den generelle retningen av vind bevegelse.

2 Konstruer vindturbinsystemet. En propell, mye som det av et fly, brukes til å utnytte vinden. Propellen er festet til en aksel. Som vinden slår propellen, blir skaft i tillegg. Akselen er da festet til en vekselstrømsgenerator, den samme type som benyttes i en bilmotor. Dynamoen viser en spole som genererer en elektrisk strøm når den passerer gjennom et magnetisk felt inne i generatoren. Strømmen blir så fanget av en likeretter, eller omformer, som konverterer strøm fra vekselstrøm til brukbare likestrøm. Hele systemet er så montert på en ramme for å stå opp i luften.

3 Koble et batteri lagringssystem. Likestrøms konvertert av likeretter, eller inverter, blir sendt til batterier som vil lagre det overskytende elektrisitet. Likeretteren kan også være knyttet til hjem linjer til direkte kilden elektriske apparater. En hjemme-baserte vertikale aksen systemet kan produsere cirka 50 kilowattimer elektrisk per måned, ifølge Doug Cantor i sin august 2007 "Popular Science" artikkel.

Hint

  • Vurdere riktig system å bruke basert på vindmønstre og fart i den angitte geografiske plassering.