DNA-testing for slektstreet

DNA-testing for slektstreet


DNA, den genetiske koden til alt liv, er gått ned fra foreldre til sine barn. DNA kan brukes til å lære ting om familiens historie.

typer

Mitokondrielle DNA-testing ser på DNA fra mitokondriene, som bare er gått sammen mors linje. Y-kromosom testing ser på Y-kromosom-DNA, som bare overlevert fra far til sønn. Nukleær DNA-testing ser på beskjæringstangen på DNA fra kjernen i en celle.

selskaper

Familie historie DNA-tjenester er tilgjengelige gjennom mange selskaper, inkludert Oxford Ancestors og Sosa DNA.

Prosess

For å få ditt DNA testet, må du først bestille en kit fra selskapet, så ta en prøve av DNA ved hjelp av en kinn vattpinne. Etter innsending prøven til selskapet, vil du motta resultatene tilbake i et par uker.

resultater

Familiehistorie DNA testing innebærer stort sett å finne informasjon om en fjern fortid, inkludert fjerne forfedres hjemland og menneskelige vandringsmønster. Den kan også brukes til å sammenligne DNA med andre av samme etternavn for å bekrefte at du er i slekt.

begrensninger

Genealogical slektsforskning kan ikke fortelle deg om en bestemt stamfar, bare om en generell familie linje. Det er best brukt i forbindelse med andre former for slektsforskning.