Ecosystem Stabilitet & Homeostase

Ecosystem Stabilitet & Homeostase


Homeostase refererer til egenskapene i et system som gjør det mulig å holde seg stabil. Dette kan referere til en levende organisme, men det gjelder også for et økosystem. Homeostase og stabilitet er både viktig for trivsel ethvert økosystem.

Egenskaper

Visse prinsipper som gjelder for et stabilt økosystem må være på plass for å hevde at stabiliteten. Biologisk mangfold blant planter, dyr og mikroorganismer må opprettholdes. Dessuten må økosystemer kunne avhende avfall og etterfylle næringsstoffer, bruker sollys som energi og opprettholde bestandene av forbruker organismer, slik at overbeiting ikke oppstår.

Faktorer som påvirker stabilitet

En rekke faktorer kan lett påvirke stabiliteten i et økosystem. Disse omfatter i økning i hyppigheten av naturlige eller unaturlige forstyrrelser, en brå endring i arten mangfold eller en endring i frekvensen av næringsstoff og energiforbruk. Et økosystem motstand mot forstyrrelser og dens evne til å komme seg etter en forstyrrelse hjelper det å gjenvinne stabiliteten raskt når den er tapt.

betraktninger

Mens mange stabile økosystemer synes å være stillestående, med samme art og generelle utseende, er det ikke tilfelle. Økosystemer er alltid tilpasse seg selv den minste av miljøendringer, noe som gjør dem svært dynamiske strukturer.