Ecosystems & Biosphere

Ecosystems & Biosphere


Jorden er sammensatt av en rekke ulike økosystemer, som hver inneholder spesifikke faktorer og både organiske og uorganiske egenskaper som bidrar til vekst av svært spesifikke organismer. Alle av dem kombinert skape biosfæren.

Identifikasjon

Jorden består av litosfæren (jord), hydrosfæren (vannmasser) og atmosfære (luft). Biosfæren er der alle de prosesser som bidrar til liv oppstå. Innenfor biosfæren er en rekke økosystemer, eller områder som inneholder bestemte livsformer.

Egenskaper

Økosystemer er sammensatt av minst en habitat, som i sin tur inneholder mange forskjellige arter og omgivelser. Innenfor et økosystem, på et punkt der mer enn én habitat skjærer, er større porsjoner kalles biomer. Biosfæren består hovedsakelig av akvatiske økosystemer, fra dammer og innsjøer til hav.

Funksjon

Funksjonen av økosystemer koker ned til overføring av mat og energi, enten det er en plante fotosyntese prosess, konvertere solenergi til en form de kan bruke til å vokse, eller jakt på små byttedyr av større organismer. Denne prosessen er det som gjør økosystemer, og dermed biosfæren, stabil.