Effekt av Heat på Resistance of Wire

Motstanden av en ledning refererer til den letthet ved hvilken strømmen er i stand til å strømme gjennom den. En wire med en høyere grad av motstand vil ikke utføre så effektivt som en ledning med mindre motstand.

Effekt av Heat på Resistance of Wire

Resistens er en viktig del av elektrisitet.

Hva er årsaken til Resistance?

Motstand er relatert til graden ved hvilken elektroner er i stand til å flyte fritt gjennom et metall, så vel som lengden og bredden av tråden. En kort, bred tråd med mange frittflytende elektroner har svært lav motstand.

Hvorfor er varmen som genereres?

Når det er motstand i ledningen, blir noe av energien som strømmer gjennom denne ledning tapt. At tapt energi er oftest tapt i form av varme.

Effekt av varme

Ifølge Boston University, mengden av motstanden øker i et forhold til endring av temperaturen. Når endringen i temperaturen ikke er stor, kan en matematisk ligning anvendes for å bestemme den forventede endring.

super

En superleder er en spesiell type materiale som tillater energi å strømme fritt gjennom det uten tap av energi hodet. De fleste av dem som er kjent operere på et nivå ved eller like over det absolutte nullpunkt.

Ohms lov

Ohms lov beskriver forholdet mellom strøm, spenning og motstand. Det er skrevet som V (spenning) = I (strøm i ampere) XR (motstand i ohm). Hvis du kjenner to av disse faktorene, kan du enkelt løse for den tredje.