Effekten av temperatur på Varmekonduktivitet

Effekten av temperatur på Varmekonduktivitet


De atomer og molekyler i alle stoffer i bevegelse - enten vibrerende i faste stoffer eller faktisk beveger seg i væsker og gasser. Temperaturen måler deres midlere kinetisk energi eller energi fra bevegelse. Termisk ledningsevne endrer seg med temperaturen.

typer

Termisk konduktivitet beskriver hastigheten ved hvilken en substans leder varme. Metaller er vanlige eksempler på gode varmeledere. Stoffer som leder varme dårlig, derimot, er kalt isolatorer. Termisk ledningsevne er definert i enheter av watt per meter Kelvin, hvor Kelvins er et mål på temperatur. For å konvertere fra grader Celsius til Kelvin, legge til 273,15.

effekter

Varmeledningsevne er forholdsvis konstant over et smalt temperaturområde. Etter hvert som temperaturen øker, men ved hvilken partikler frekvensen i stoffet er i bevegelse øker, og hastigheten ved hvilken varme overføres vanligvis øker også.

betraktninger

Metaller er et vanlig eksempel på stoffer som overfører varmen godt. I metaller, øker varmeledningsevnen med temperatur, mens elektrisk ledningsevne avtar. Den termiske ledningsevnen for et metall dividert med den elektriske ledningsevne er lik den temperatur ganger L, hvor L er en konstant lik 2,45 ganger 10 til -8 watt ohm delt på Kelvins kvadrat.