Egenskaper av trekanter

Egenskaper av trekanter


En trekant er en form med nøyaktig tre sider og tre innvendige vinkler. Alle trekanter har definerende egenskaper og karakteristika som forblir konstant uansett hva den eksakte størrelsen på sine sider og vinkler er. Huske disse egenskapene vil hjelpe deg i å måle trekanter, spesielt i å bestemme hva deres vinkler måle ut til.

typer

Det finnes flere typer av trekanter, og hver trekant er definert ved målinger av dens vinkler. En rettvinklet trekant har en, og bare en vinkel måle nøyaktig 90 grader. En akutt trekant har alle vinkler som er mindre enn 90 grader, og en stump trekant har en vinkel måler mer enn 90 grader. En likebent trekant er en akutt trekant med minst to like vinkler, mens en likesidet trekant har alle tre vinkler - og sider - like (alle tre vil måle 60 grader, som forklart nærmere i kapittel 2). En scalene trekant har de ingen vinkler lik hverandre.

interiør Angles

Ikke bare hver trekant har tre vinkler, men summen av alle disse tre vinkler vil alltid totalt 180 grader. Redusere måling av en vinkel i en trekant tvinger deg til å øke måling av en annen vinkel for å holde trekanten tilkoblet. Den vinkel som øker vil alltid være den som deler den side som blir beveget for å redusere den første vinkel. Samtidig, siden motsatt av vinkelen reduseres vil vokse mindre i lengde. Det motsatte er sant hvis du øker en vinkel.

ulikhet Theorem

Den Triangle Ulikhet Theorem er en regel som sier at summen av to av trekantens sider vil alltid være større enn lengden av den tredje side. Med andre ord, er A pluss B er større enn C, B plus C er større enn A og C pluss A er større enn B. Hvis du skulle redusere lengdene av to sider før de var lik lengden av den tredje side, trekanten ville kollapse på seg selv, og du vil ende opp med bare en rett linje.

Side og Angle Sivil

Forholdet mellom hver vinkel av en trekant, og den side som er motsatt den er alltid den samme. Trekanten minste vinkel alltid vil være motsatt den korteste side. Den bredeste vinkelen er alltid motsatt den lengste side, og den midterste vinkel, og side er derfor overfor hverandre.