Embryoutvikling i Dyr og mennesker

Embryoutvikling i Dyr og mennesker


Alle dyr, inklusive mennesker, følger et lignende mønster av embryoutvikling etter befruktning av egget ved sperm. Embryogenese oppstår fra de første rundene av celledeling før avkommet er ansett som et foster.

Tidlig Celledeling

Den tidligste fasen av fosterutviklingen er når det befruktede egget gjennomgår rask celledeling, som danner først en klump av celler og deretter en uthult ball som kalles en blastula.

Layers

Etter tidlig celledeling, skiller embryoet i tre lag, ektoderm, mesoderm og endoderm, som vil bli alle deler av dyrets kropp.

organ Formation

Etter at sjiktene er fullstendig dannet, starter embryo utvikling av organer. Ofte organer vil vokse og så forsvinner, slik som halen til en menneskelig embryo. Dessuten vil dyrene varierer i forhold til hva organer de vil danne fordi ikke alle dyr har de samme strukturene. Noen, for eksempel, vil utvikle vinger.

Plassering og Timing

Begynnelsen av embryoutvikling kan oppstå inne i mors kropp eller egg som hun har lagt utenfor kroppen hennes til å bli befruktet, avhengig av art. Embryoutvikling slutter når organismen forvandler seg til et foster eller larver, etter de grunnleggende organer dannes.

genetikk

Alt embryonal utvikling er styrt av gener arvet fra foreldre. Mange gener er bare aktive under embryonal utvikling og er slått av for godt etter denne fasen av livet.