Emosjonelle atferdsproblemer

Emosjonelle atferdsproblemer


Begrepet emosjonell atferdsforstyrrelse er definert som "atferd uhensiktsmessig å omstendighetene eller gjennomgripende ulykkelige stemninger, som negativt påvirker et barns utdanning performance" av personer med funksjonshemminger Act. Erkjennelsen disse problemene er nøkkelen til å hjelpe et barn opplever denne lidelsen.

Conduct Disorder

Barn med atferdsforstyrrelser ofte opptre aggressivt mot jevnaldrende og voksne. De kan starte kamper, delta i mobbing og viser liten eller ingen respekt for autoriteter. I mange tilfeller er disse barna er forstyrrende og kun søker oppmerksomhet.

Internal Behavior Disorder

Barn med intro Behavior Disorder ofte handle sjenert og trukket tilbake, og vise tegn på depresjon. De er redd for gruppen deltakelse, altfor selvbevisst og kritisk til seg selv. De kan også virke opptatt eller uoppmerksom.

Ekstern Behavior Disorder

Disse barna er altfor krevende av lærerens tid og oppmerksomhet. De oppfører seg ofte aggressivt, blir åpent trassig, og kan engasjere seg i selvdestruktiv atferd som kriminalitet og rusmisbruk.

Hvordan lærere og foreldre kan hjelpe

Når du arbeider med elever med emosjonelle atferdsproblemer, må læreren eller foreldrene for å etablere faste retningslinjer for oppførsel og være i samsvar med regler, rutiner og straff. Gi positiv forsterkning for god oppførsel. I klasserommet bør lærerne sete disruptive elevene hvor de ikke kan skade andre eller seg selv.