En inspeksjon av heisekraner

En traverskran består av overliggende skinner med et konstruksjonselement som danner en bro mellom dem. Heisemekanismen er montert på en tralle som beveger seg frem og tilbake langs lengden av broen.

Sikkerhet

Heisekraner er i stand til å løfte og flytte tunge gjenstander; rutinemessig inspeksjon er nødvendig for å sørge for at de fortsetter å operere sikkert. Sikkerheten til heisekraner er regulert av forskrifter og standarder utgitt av Occupational Safety and Health Administration (OSHA) og American Society of Mechanical Engineers (ASME).

hyppig inspeksjon

Ifølge OSHA forskrifter, må overhead kran heise kjeder og kroker inspiseres visuelt for slitasje, deformasjon eller sprukket på en daglig basis. På månedsbasis, bør en formell sertifisering posten være forberedt, herunder dato for inspeksjon og underskrift av personen som utførte inspeksjonen.

periodisk inspeksjon

Ved intervaller mellom en måned og 12 måneder, avhengig av nivået av aktivitet av kranen og arbeidsmiljøet, blir en fullstendig inspeksjon av en traverskran som kreves. Denne inspeksjonen skal identifisere slitte eller sprukne strukturelle medlemmer, lagre, gir eller aksler, løse bolter eller nagler og stor slitasje på bremsesystemet deler.