Enslige fedre rettigheter i Texas

Med en økning i separasjoner, skilsmisser og enslige forsørgere i samfunnet, forstå familien lover er avgjørende. Hver stat i USA har ulike familielover, og enslige fedre trenger bedre bevissthet for å beskytte sine rettigheter. Enslige fedre i Texas har en antatt riktig av farskap, rett til å etablere farskap, retten til å utfordre farskap, og rett til visitation og en rimelig barnebidrag betaling, hvis det er nødvendig av retten.

Antatte Rett farskap

En enslig far vil ha den antatte høyre for farskap basert på fem forskjellige forhold. Den første er at barnet ble født når far og mor ble gift. Den andre er at barnet ble født, mens mor og far ble gift, men skilte seg senere. Den tredje er når faren gifter seg med mor etter fødselen av barnet. Fjerde er at far har bodd på samme sted med mor i husholdningen for to år siden barnet ble født, og presenterer seg som far til barnet for publikum. Femte er hvis paret ble gift før, og barnet ble født innen 301 dager etter at skilsmissen skjedde eller død av en av ektefellene.

Etablering av farskap Høyre

Ifølge Texas familierett, er en biologisk far ikke nødvendigvis juridisk far til barnet. I dette scenariet, må han etablere farskap å være juridisk far til barnet. For eksempel, hvis far og mor til barnet ikke er gift, er faren ikke juridisk forelder til barnet dersom han signerer erkjennelse av farskap (AOP) sammen med moren. Når de har begge signert AOP, vil de bli ansett som de juridiske foreldre til barnet.

Farskap Challenge Rettigheter

I henhold til lovene i Texas, når farskap til et barn blir utfordret eller avhørt, domstol gir rettigheter til mannen som hevder å være den biologiske faren. En enslig far kan utfordre farskap i retten dersom mor til barnet er gift med en annen enn sin biologiske far person. Retten vil bestille en vitenskapelig DNA test av noen eller alle av de involverte parter for å fastslå farskap. Når farskap er bestemt, vil denne retten fortsette til barnet blir voksen.

Visitation og barnet støtte Høyre

En enslig far har rett til visitasjon av hans barn. Visitas vil bli etterfulgt av en tidsplan gitt av retten, kjent som en standard besittelse orden. I staten Texas, dersom enslig far må betale barnebidrag, vil det bli beregnet som en bestemt prosentandel av sin netto inntekt, og ikke mer ekstra byrde vil bli gitt til ham. Den visitas tidsplan og barnebidrag prosent er ikke alltid til stede på samme tid i en sak. Det avhenger av representasjon av saken, fra den eneste fars side, ved hans advokater.