Er prenuptial avtaler hedret i California?

Er prenuptial avtaler hedret i California?


En prenuptial avtalen er en skriftlig kontrakt mellom to engasjerte mennesker som skisserer delingen av eiendeler og eiendom i tilfelle skilsmisse, separasjon eller død. California domstoler æres riktig skrevet prenuptial avtaler.

Hva som skal inkluderes

En riktig skrevet prenuptial avtalen kan omfatte all eiendom som bankkontoer, gjeld, investeringer og eiendom. Barnebidrag er ikke tillatt i en prenuptial avtalen fordi den er underlagt statlig lov.

Feilaktig Skriftlige avtaler

En domstol kan ikke respektere en prenuptial avtalen dersom avtalen ble skrevet på en måte som fremmet skilsmisse, ble opprettet med den hensikt å skilsmisse, undertegnet av en person som ble tvunget til å signere eller urettferdig balansert mellom deling av eiendom.

betraktninger

Prenuptial avtaler kan gjøres av noen engasjert par, men de er spesielt nyttig for ekteskap mellom personer med store verdier, andre ekteskap eller ekteskap som har utenfor barn.