Fakta om Pearl Oysters

Fakta om Pearl Oysters


De fleste bløtdyr med skall kan produsere perler, men de mest verdifulle de kommer fra perle østers. Pearl østers er ikke det samme som de sanne østers, som inkluderer de vi spiser, selv om de er fjernt beslektet.

taksonomi

Pearl østers er muslinger bløtdyr. Mer spesifikt, de forskjellige arter av perle østers tilhører to slekter i familien Pteriidae. Pearl østers er ikke mer nært knyttet til ekte østers enn de er til blåskjell. Den nærmeste nivået av forholdet er taksonomisk klasse (Bivalvia).

Natural Habitat

Pearl østers finnes over hele verden i varme tropiske og subtropiske farvann. De kan vokse på svært grunt vann ned til 75 meter. Pearl østers vokser raskest i næringsrikt vann, som støtter mikroorganismene de lever av.

Hvordan Pearl Østers Produsere Pearls

Østers produsere perler i respons til en irritasjon, som kan være et sandkorn eller en parasitt. De beskytter sine myke kropper ved å skille shell materiale over irritasjon. Pearl østersdyrkere innføre et lite fragment av shell i sine østers å provosere perle-making respons.

Bevaring

Pearl østers er ikke truet, men de konsentrere seg miljøgifter, spesielt giftige metaller i kroppen sin. De kan fungere som et tidlig varslingssystem for marine naturvernere. Hvis perle østers er funnet å inneholde høye nivåer av kvikksølv eller bly, da deres miljø er forurenset.