Familie Kommunikasjon i Recovery

Utvinning fra avhengighet eller psykisk sykdom kan ofte være vanskelig. Mange faktorer spiller en rolle i din kjæres bedringens vei. Familie kommunikasjon fungerer som en av de viktigste faktorene i gjenopprettingsprosessen.

Betydning-Mental Illness Recovery

Ifølge United States Department of Veterans Affairs, 40-65 prosent av personer med psykiske lidelser lever med et familiemedlem eller har et familiemedlem som har ansvaret for behandlingen. God familie kommunikasjon gjør at du kan ta de beste beslutninger om behandling for din familie medlem.

Betydning-Addiction Recovery

Du kan være den første til å legge merke til et medlem av familien sliter med avhengighet. Å konfrontere den rusavhengige i din familie kan være nok for den rusavhengige til å innse problemet og søke hjelp.

Behavioral Family Therapy

Behavioral familien terapitimer, vanligvis ledet av en sosialarbeider, sykepleier eller psykolog, omfatter den urolige enkelte og hennes familie. Behandlingen kan brukes til å undervise familien kommunikasjonsevner som kan være nyttig i gjenopprettingsprosessen.

fordeler

Praktisere god familie kommunikasjonsevner i psykisk sykdom utvinning har vist seg å forbedre livskvalitet og lavere helsekostnader, ifølge United States Department of Veteran Affairs. Utnytte gode familiekommunikasjonsevner i avhengighet utvinning bidrar til å forebygge slik at den rusavhengige.

betraktninger

Støttegrupper kan hjelpe deg eller andre familiemedlemmer med håndtering av frustrasjon skapt ved å ha en urolig familiemedlem går gjennom gjenopprettingsprosessen.