Fars varetekt rettigheter i Maryland

Fars varetekt rettigheter i Maryland


I en fersk undersøkelse, Maryland rangert som nummer ni i landet for skilsmisser. I motsetning til andre stater i Amerika, gjør Maryland ikke tildele forvaring utelukkende til en mor når skilsmisse oppstår. I Maryland, vurderinger loven forholdet til barnet med både far og mor. Rettssystemet utsteder frihetsrettigheter basert på det beste for barnet.

Jurisdiksjon

Varetekt kan bestemmes i Maryland hvis et barn er bosatt i staten, hvis en av foreldrene bor i staten eller hvis barnet levde i staten i de siste seks månedene. Jurisdiksjon avgjør hvilken domstol hører varetekt saken, som kan i sin tur gi flere rettigheter til far. Forbindelsen til Maryland vil påvirke som hører saken.

Custodial rettigheter

Når saken er brakt til rettsvesenet, vil de fleste dommere styre til beste for barnet. Dersom barnet har bodd hos moren under separasjonsperioden, kan han fortsette dette mønsteret, men dommeren kan tildele fedre samvær og helg varetekt. Bør barna være å leve med faren, kan han gis frihetsberøvelse rettigheter dersom dommeren finner at deres bomiljø er i beste interesse for sønner eller døtre. Selv i vennskapelig separasjoner, fedre har rett til å skrive Fastsettelse ordre som omrisset diskutert visitas, tider av pick-up og andre steder av samtykke.

ugifte foreldre

For de foreldre som har skilt og aldri gift, trenger fedre ikke har så mange rettigheter som mødre før de etablere farskap til barnet. Retten kan bestemme farskap, eller far kan fastsette farskap skriftlig eller muntlig forkynnelse at barnet er hans. Derfra vil retten bestemme fengsels rettigheter, som med andre juridiske separasjoner og skilsmisser.