Faser i en Cell Cycle

Faser i en Cell Cycle


Cellesyklus er en syklus av vekst, DNA-syntese, ytterligere vekst og celledeling av hvilke celler formerer seg. Celledeling kan videre delt inn i fire individuelle etapper.

G1 Interphase

Under G1 mellomfase, hver liten dattercelle fra den tidligere celledeling bruker denne fasen vokser og å skaffe energi som er nødvendig for den neste fase av cellesyklusen.

S-fasen

S-fasen, eller syntese fase, involverer bruk energi samlet i løpet av G1 Interphase å replikere alle cellens DNA.

G2 Interphase

Den G2 inter igjen innebærer vekst og innhenting av energimolekyler.

M fase

M fase, eller mitose fase innebærer å dele innholdet i cellen i to nye celler. Under profase, den første fasen av mitose, det genetiske materialet av cellen kondenserer. Deretter under metafase, membraner rundt kromosomene oppløse og chromasomes samordne seg langs cellens ekvator. Under anaphase, blir kromosomene trekkes til motsatte poler av cellen. Til slutt, under telophase, membraner to nye atom reform rundt chromasomes.

cytokinese

Den siste fasen av cellesyklusen er cytokinese, fremgangsmåten ved hvilken de gjenværende innholdet i cellen deles det i to og de to nye dattercellene splittet fra hverandre.