Fem anvendelsesområder for lineær programmering Teknikker

Fem anvendelsesområder for lineær programmering Teknikker


Lineær programmering er en matematisk teknikk som brukes i en rekke praktiske felt for å maksimere den nyttige effekt av en fremgangsmåte for et gitt inngangs. Denne utgangen kan være profitt, avling eller hastigheten på en selskapets svar til en kunde søk.

jernbaner

Noen jernbaneselskaper som også egne frakt tog vogner bruker lineære programmeringsteknikker for å bestemme hvor mange vogner å lagre på et bestemt sted. Dette er så tilførselen av vogner samsvarer med etterspørselen.

Jordbruk

Det klassiske eksempel på bruk av lineær programmering er i landbruket. Her tingen å være maksimert er vanligvis resultatet inngangene er begrensninger som kostnaden av gjødsel for ulike avlinger, mengden av land tilgjengelig, fortjenestemargin per enhet av en bestemt avling, og mengden av en bestemt avling som kan dyrkes per område av landet.

Warfare

Lineær programmering ble opprinnelig utviklet under andre verdenskrig for å planlegge utgifter til militære aktiviteter, slik som å redusere hærens kostnader og øke tap for fienden. Lineær programmering er fortsatt en av mange operative forskning teknikker som brukes av væpnede styrker over hele verden.

Telekommunikasjon

En annen anvendelse av lineær algebra ligger innen telekommunikasjon. Hvis det er mange telefonsamtaler overføres over en telefonlinje multipunkt-nettverk, gir lineær programmering en teknikk for å finne hvor det er nødvendig å bygge ekstra kapasitet.

Microchips

Utformingen av meget Large Scale Integration (VLSI) integrerte kretser krever legging av spor på et trykt kretskort. Disse sporene må ikke krysse og må være så kort som mulig. Lineær programmering blir brukt av VLSI design programvare for å finne den optimale utformingen av de ledende baner.