Flash KO Punch for PS3 Tutorial

"Fight Night Round 3» var en boksing spill for PlayStation 3 utgitt av Electronic Arts i 2006. Det har en rekke spesialangrep inkludert "Flash KO", en rask måte å redusere motstanderens helse dramatisk, og etterlot ham i en klar staten for å bli slått ut. Hvis mestret, kan det vise seg å være knusende effektive.

Bruksanvisning

1 Trekk den høyre spaken fra senterposisjon rett til klokken tre posisjon.

2 Sweep styrespaken med urviseren til seks posisjon (den vanlige plasseringen for en høyre hook), men holde flytte joysticken rundt til klokken syv posisjon.

3 Beveg joysticken tilbake rundt mot venstre og opp til 12 o'clock posisjon; du vil utføre en Flash KO hvis du utfører sekvensen riktig.