Florida lover for Kidnapping av en forelder

Florida lover for Kidnapping av en forelder


Florida lover forbyr en person fra å ta varetekt, skjuler, anholde eller forlede en mindreårig barn bort for formålet med vilje og skadelig frata en ektefelle av barnefordelingssaker. Alle som gjør dette er skyldig i brudd på Florida og føderale lover.

Barnet forvaring bestillinger

Under Florida lov, en ektefelle uten gyldig varetekt rekkefølge som tar omsorgen for et barn i den hensikt å nekte varetekt til den andre ektefellen begår kriminalitet av foreldrenes kidnapping. Selv når det er to motstridende barnefordelings ordre i effekt, kan en ektefelle som ikke med vilje frata den andre ektefellen av varetekt eller besøk av et mindreårig barn.

Lover og straffer

Florida vedtekter § 787,04 forbyr en ektefelle fra å ta et mindreårig barn ut av delstaten Florida mens et barn forvaring saken er til behandling. Uten gyldig barnefordeling orden, brudd på foreldrenes kidnapping lov eller interferens med et barn varetekt orden er en tredje grad forbrytelse.

juridiske Forsvar

En ektefelle å ta omsorgen for et barn i den hensikt å forebygge overgrep mot barn er unntatt fra foreldrenes kidnapping lov. Å presentere dette som et forsvar, må foreldre sende inn en rapport med det lokale lensmannskontor eller Florida riksadvokatens kontor innen 10 dager etter å ha tatt omsorgen for barnet (Florida vedtekter § 787,03 (6) (a)).