Fluke 73 Multimeter InstruksjonerElektriske enheter består av en rekke sentrale komponenter, og eksempler på disse er motstander, kondensatorer og spoler. En viktig del av feiltesting er måling av spenning og strøm om de individuelle komponentene. En Fluke 73 multimeter er en bærbar elektrisk apparat som består av en hovedenhet som viser resultatet av en måling og to måleledningene som er plassert på tvers av den målte enheten. Multimeter er i stand til å måle en rekke elektriske quantites slik som spenning, strøm og motstand.

Bruksanvisning

1 Koble sondene til multimeter. Sondene kommer med multimeter, inkludert en rød sonde og en svart sonde. Det er to stikkontakter plassert nederst til høyre på multimeter. Plugg den røde sonde inn i positive kontakten og den sorte sonde inn i negative kontakten.

2 Roter hjulet på forsiden av multimeter, og velger motstand funksjon. Sondene har en farget plastbelegg som indikerer hvor de skal holdes. Bringe de to probene i kontakt med hverandre, slik at de nedre metalldelene er rørende. Visningen av multimeter skal vise en svært lav motstand på mindre enn ett Ohm. Dette indikerer multimeter fungerer som den skal.

3 Roter hjulet på forsiden for å velge målingen som må utføres. Brukeren kan velge mellom AC spenning, DC spenning, motstand eller kontinuitet målinger. Plasser de to sondene over enheten som skal måles. Skjermen bør vise den målte verdien. Slå av multimeter når målingen er ferdig.