Fordelene av avløpsrensing

Fordelene av avløpsrensing


Alt for ofte bare de miljømessige fordelene ved avløpsrensing har vært diskutert. Ikke bare behandling av avløpsvann holde naturlige økosystemer intakt, men det tilbyr også mange konkrete fordeler for mennesker også. Det er viktig å forstå hvordan denne praksis påvirker mennesker økonomisk, medisinsk og recreationally.

Økonomi

Det faktum at vann besitter økonomiske verdien ofte går ukjent. Bruken av det behandlede avfallsvann er en stor økonomisk fordel i områder hvor vann er mangelvare og kan påvirke forbruker kostnadene ved å redusere behovet for drikkevannskilder. Mange mennesker rundt om i verden også stole på fiske og marine ressurser for sine inntekter. Å holde disse områdene fri for avfall bidrar til å sikre deres fortsatte levebrød.

Landbruk og personlig bruk

Behandlet avløpsvann som ikke er egnet for drikking blir ofte brukt til andre formål. Golfbaner har brukt avløpsvann for å holde greener frisk i flere tiår, en praksis som nå er vanlig i hjemmet hager, plener og selv moderne gårder. Deler av California og Arizona, hvor vannet er svært knappe, har også begynt å bruke behandlet avløpsvann i offentlige bad. Disse øvelsene alle arbeide for å redusere etterspørselen etter hva som kan brukes som drikkevann.

Økosystemer og fritidssysler

Hvert år millioner av amerikanere finne moro, hvile og avslapning på innsjøer, strender, elver og andre utendørs steder. Behandling av avløpsvann holder disse områdene i perfekt stand for nåværende og fremtidige generasjoner. Ecosystem ødeleggelse ville også bety slutten på jakt- og fiskemuligheter.

medisinske fordeler

Ubehandlet avfallsvann inneholder patogener som er skadelige - eller til og med dødelig - til mennesker og andre dyr. Disse patogener er ikke begrenset til vannbårne bakterier, men også inkluderer mat-borne, blodbårne, og seksuelt overførbare kilder også. De medisinske fordelene ved behandling av avløpsvann er virkelig grenseløs.